Partneralimentatie

Of er na een echtscheiding partneralimentatie (officieel: “bijdrage in de kosten van het levensonderhoud”) moet worden betaald, is vaak onderwerp van strijd tussen ex-partners. Partneralimentatie is een wettelijke plicht tot het bijdragen in de kosten van het levensonderhoud van de ex-partner en is van veel factoren afhankelijk.

Het komt er op neer dat er naar gestreefd wordt om in de behoefte van de alimentatiegerechtigde (degene die de alimentatie ontvangt) te voldoen voor zover de draagkracht van de alimentatieplichtige (degene die moet betalen) dat toelaat. De berekening van zowel bovenstaande behoefte als draagkracht is maatwerk. De behoefte van een ex-partner staat niet in tabellen. Bij de berekening daar van kan rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden, waaronder de hoogte en de aard van zowel de inkomsten als de uitgaven van partijen tijdens het huwelijk.

Vervolgens dient de draagkracht van de alimentatieplichtige te worden vast gesteld op basis van een daar speciaal voor ontwikkelde rekenmethode. Het inkomen, uitgaven zoals (woon)lasten, huwelijkse schulden, inkomen uit vermogen alsook de kosten van kinderen etc. zijn in dat verband belangrijke factoren.
Indien de echtscheiding na 1 juli 1994 wordt / is ingeschreven gelden de volgende wettelijke termijnen:

- maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
- maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
- net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter. Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld. Zoals uit het vorenstaande wel blijkt, is een alimentatieberekening ingewikkeld, zeker indien een van partijen ook nog ondernemer is of indien er sprake is van een samengesteld gezin. Bovendien blijft een eenmaal vastgestelde alimentatie niet altijd gelden. Gewijzigde omstandigheden kunnen een herberekening van de alimentatie rechtvaardigen.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het maken van alimentatieberekeningen en het voeren van procedures over alimentatie.

Wij hanteren dezelfde richtlijnen en hetzelfde rekenprogramma als de rechtbank en kunnen vooraf dus een goede inschatting maken van uw kansen.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.