Scheiden en kinderen

Een echtscheiding of verbreking van een samenwoning heeft natuurlijk niet alleen grote gevolgen voor de scheidende partners, maar met name ook voor de kinderen. Daarom is het belang van de kinderen voor ons als familierechtadvocaten bij TRC een belangrijke leidraad bij het regelen van de gevolgen van een scheiding. Dat belang kan het beste worden gediend wanneer ouders gezamenlijk afspraken maken over, voor en – afhankelijk van hun leeftijd – met de kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Ouders die getrouwd zijn hebben samen het gezag over hun kinderen. Bij samenwoners hoeft dat niet het geval te zijn, maar ook dan is een ouderschapsplan aan te raden. In geval van gezamenlijk gezag is een ouderschapsplan verplicht. Er dienen in ieder geval afspraken gemaakt te worden over het ouderlijk gezag na echtscheiding, waarbij het uitgangspunt is dat dit gezamenlijk blijft. Ook dient er iets te worden afgesproken over de vraag bij welke ouder de kinderen hun hoofdverblijf zullen hebben ofwel bij wie zij zullen wonen na echtscheiding. Daarmee samenhangend wordt voor de andere ouder en de kinderen dan een zorg-/contactregeling vastgelegd en de wijze waarop de ouders elkaar informeren en consulteren over zaken die betrekking hebben de kinderen. Tot slot dienen er ook afspraken vastgelegd te worden over wie welk deel van de kosten van de kinderen voor zijn/haar rekening neemt.

Dit zijn de punten die in ieder geval in een ouderschapsplan aan de orde dienen te komen, maar een ouderschapsplan kan ook ruimer opgesteld worden. Er zijn een groot aantal praktische zaken, die in de dagelijkse opvoeding en verzorging een rol spelen waarover de ouders afspraken kunnen vastleggen in een ouderschapsplan. Denk aan hoe om te gaan met keuze omtrent school, het bezoeken van ouderavonden, verpleging van een ziek kind, het onderhouden van contact met andere familieleden zoals opa en oma, etc.

Onze familierechtadvocaten hebben veel ervaring bij het adviseren en opstellen van ouderschapsplannen en kunnen u waar nodig bijstaan.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.