Scheiden en pensioen

Vaak bouwen partners tijdens hun huwelijk rechten op ouderdoms- en of bijzonder partnerpensioen op (al dan niet in loondienst). Ingevolge de Wet dienen deze pensioen na echtscheiding verevend te worden in die zin dat ieder recht heeft op de helft van de tijdens huwelijk opgebouwde pensioenrechten, tenzij daar bij huwelijkse voorwaarden van is afgeweken. Ook bij het maken van afspraken bij een echtscheiding mogen partijen nog van deze verevening afwijken: dit wordt dan opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen. Ook pensioen dat door zelfstandigen is opgebouwd in eigen beheer dient in principe verevend te worden. In voorkomende gevallen kan het zo zijn, dat de aanspraak van de andere echtgenoot dient te worden afgestort bij een verzekeringsmaatschappij.

Er zijn meerdere keuzes mogelijk met betrekking tot het ouderdoms- en/of bijzonder partnerpensioen na echtscheiding. Onze familierechtadvocaten kunnen samen met u de verschillende opties doornemen en u helpen bij het maken van een keuze over hoe om te gaan met de opgebouwde pensioenaanspraken.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.