Hoe werkt een echtscheiding?

U gaat scheiden. Een moeilijke periode in uw leven waarin u bovendien belangrijke afspraken moet maken voor de toekomst. Afspraken over de kinderen, maar ook afspraken over uw inkomen en vermogen na echtscheiding. Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten en mediators kunnen u hierin bijstaan.

Om in Nederland te kunnen scheiden of om een geregistreerd partnerschap, waarin kinderen geboren zijn, te laten ontbinden moet een verzoekschrift tot echtscheiding worden ingediend bij de Rechtbank. Een verzoekschrift tot echtscheiding mag alleen door een advocaat worden ingediend; u kunt dit niet zelf doen. Bovendien is het zo, dat in geval er minderjarige kinderen uit het huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap zijn geboren er een wettelijke verplichting is om een ouderschapsplan te overleggen aan de Rechtbank. Daarnaast kunnen de financiële gevolgen van de echtscheiding worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Indien u het samen eens bent over de gevolgen van de echtscheiding dan kan een echtscheidingsprocedure helemaal schriftelijk door uw advocaat/-scheidingsmediator worden afgehandeld bij de Rechtbank.

Een ouderschapsplan is een regeling waarin alle afspraken worden vastgelegd over de kinderen voor de situatie na echtscheiding. Men kan dan denken aan afspraken over de woonplaats van de kinderen na echtscheiding, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en de kosten van de kinderen. Het is verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer men gaat scheiden en u samen het gezag heeft over kinderen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt.

De financiële gevolgen van een echtscheiding worden geregeld in een echtscheidingsconvenant. De financiële gevolgen hebben enerzijds betrekking op het inkomen na echtscheiding (alimentatie en/of pensioen) en anderzijds hebben zij betrekking op de verdeling of verrekening van het vermogen na echtscheiding. In een convenant worden de afspraken vastgelegd over de echtelijke woning, de partneralimentatie, de pensioenen, bank- en spaarrekeningen, kapitaalpolissen, levensverzekeringen, inboedel en vervoersmiddelen, de beëindiging van het fiscaal partnerschap,  eventueel privé-vermogen, maar bijvoorbeeld ook over hoe het nu verder moet met de onderneming na echtscheiding.  Onze ervaren advocaat-scheidingsmediators zullen u bij het opstellen van een convenant ook bewust maken van eventuele fiscale gevolgen van de te maken afspraken en u waar nodig doorverwijzen voor specifiek fiscaal advies.

Om tot scheiding te komen kunt u zich ofwel samen laten begeleiden door één van onze advocaat-scheidingsmediators dan wel kunt u zich alleen laten bijstaan door één van onze advocaten (al dan niet in een overlegscheidingsmodel).

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.