LEGATEN EN GIFTEN

Erflater kan in zijn testament niet alleen erfgenamen benoemen, maar ook legaten aan bepaalde personen toekennen. Legaten zijn goederen of geldbedragen. De erfgenamen dienen de legaten uit te keren aan de personen aan wie het legaat toekomt. Wanneer de omvang van de nalatenschap onvoldoende is om de legaten uit te keren, maar de erfgenamen wel zuiver hebben aanvaard, heeft dit tot gevolg dat de legaten uit het privévermogen van de erfgenamen moeten worden betaald. 

Het komt regelmatig voor dat erflater tijdens leven giften heeft gedaan. Vaak komt het daarbij ook voor dat daarbij is bepaald dat de giften bij overlijden van erflater weer in de nalatenschap moeten worden ingebracht. Hier dient bij de afwikkeling van een nalatenschap rekening te worden gehouden. Met inbreng wordt bedoeld dat de waarde van een gift in mindering wordt gebracht op het aandeel van de erfgenaam in de nalatenschap die tijdens leven de gift heeft verkregen.

Wij adviseren u graag over in testamenten opgenomen legaten. Ook kunnen we met u kijken naar de vraag of er tijdens leven giften hebben plaatsgevonden, die nu in de erfenis moeten worden ingebracht.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.