LEGITIEME PORTIE – HET KINDSDEEL

Een kind dat onterfd is kan een beroep doen op zijn of haar legitieme portie. Alhoewel in de volksmond de legitieme portie vaak het kindsdeel wordt genoemd is dat niet hetzelfde. Een legitieme portie wordt berekend over de waarde van de nalatenschap vermeerderd met bepaalde schenkingen en giften die de erflater tijdens leven heeft gedaan, terwijl een kindsdeel het deel is van de nalatenschap dat een kind dat wel erfgenaam is toekomt uit hoofde van de Wet en/of het testament. In specifieke omstandigheden kunnen kinderen die wel erfgenaam zijn (en die dus niet onterfd zijn) ook een beroep doen op de legitieme portie. 

Het vaststellen van de hoogte van de legitieme portie is in sommige gevallen een complexe aangelegenheid. In ieder geval is het van belang dat er inzage is in de administratie van erflater, welke inzage door de erfgenamen niet altijd vrijwillig wordt verstrekt (terwijl zij daartoe wel gehouden zijn). Afgifte en/of inzage van de administratie die nodig is voor het begroten van de legitieme portie kan middels een gerechtelijke procedure worden afgedwongen.

Een onterfde langstlevende echtgenoot heeft geen recht op een legitieme portie.

Bent u onterfd en wilt u een beroep doen op uw legitieme portie? Wij helpen u hierbij. Ook voor het verkrijgen van alle informatie om uw legitieme portie te kunnen berekenen of om de hoogte van uw legitieme portie te begroten bent u bij de erfrechtadvocaten van TRC aan het juiste adres.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.