ONTERVING

Het komt soms voor dat de langstlevende echtgenoot of een kind wordt onterfd bij testament. Dat betekent dan ook dat diegene geen erfgenaam is en niets erft, maar dat neemt niet weg dat er door een kind dat onterfd is wel een beroep kan worden gedaan op de legitieme portie. 

De legitieme portie is een vordering in geld op de nalatenschap. De hoogte van deze vordering is afhankelijk van de omvang van de nalatenschap, welke omvang mogelijk nog verhoogd zou moeten worden met bepaalde schenkingen gedurende het leven van de erflater. De legitieme portie van een kind van erflater bedraagt de helft van wat normaliter zijn of haar wettelijk erfdeel zou zijn geweest (eventueel met een correctie wegens schenkingen). Omdat een onterfd kind slechts aanspraak kan maken op zijn of haar legitieme portie, heeft hij of zij geen zeggenschap over (de wijze van) afwikkeling van de nalatenschap. Dit neemt niet weg dat het onterfde kind wel recht heeft op alle informatie die nodig is voor het begroten van zijn of haar legitieme portie.

Wanneer een langstlevende echtgenoot is onterfd kan er geen aanspraak gemaakt worden op een legitieme portie, maar zijn er wel andere wettelijke rechten waarop een beroep kan worden gedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot de woning en inboedel. Let er wel op dat hier erg korte termijnen gelden.

Het is van belang, dat u zich in geval van onterving op zo snel mogelijk tot een advocaat wendt om uw rechtspositie te bepalen en aanspraak te maken op uw legitieme. Onze erfrechtadvocaten kunnen u met raad en daad hierin bijstaan.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.