WETTELIJKE VERDELING EN WILSRECHTEN

Wanneer een erflater op het moment dat hij overlijdt gehuwd is en kinderen heeft, maar geen testament heeft opgemaakt of in zijn testament de wettelijke verdeling niet heeft uitgesloten, dan geldt de wettelijke verdeling volgens het erfrecht. Bij een wettelijke verdeling maakt de Wet een verdeling van de nalatenschap, in die zin dat de langstlevende echtgenoot alle goederen van de nalatenschap van rechtswege erft en dat hij ook verplicht is de schulden van de nalatenschap voor zijn rekening te nemen. Omdat de langstlevende echtgenoot door deze wijze van verdeling wordt overbedeeld, krijgen de andere erfgenamen (de kinderen) een vordering op de langstlevende echtgenoot. 

De omvang van deze geldvordering van de kinderen is gelijk aan de waarde van hun aandeel in de goederen van de nalatenschap, verminderd met het aandeel in de schulden dat voor rekening van het desbetreffende kind zou zijn gekomen. De omvang van deze geldvordering dient in onderling overleg met alle erfgenamen te worden vastgesteld, maar indien dat niet lukt kan aan de rechter verzocht worden de omvang vast te stellen. In de praktijk is het zo dat er allereerst, om de omvang van de geldvordering van de kinderen vast te stellen, de omvang van de totale nalatenschap in een boedelbeschrijving wordt opgenomen, waar dan ook een waardering van de verschillende boedelbestanddelen in is weergegeven. Een boedelbeschrijving mag door erfgenamen onderhands worden opgemaakt.

De geldvordering van de kinderen is in beginsel pas opeisbaar wanneer de langstlevende echtgenote overlijdt of eerder in het geval de langstlevende echtgenoot in de schuldsanering geraakt of failliet wordt verklaard. Overigens is het wel mogelijk om bij testament te bepalen dat de geldvordering ook al in andere gevallen opeisbaar is, bijvoorbeeld wanneer de langstlevende echtgenoot opnieuw in het huwelijk zou treden.

Door de werking van de wettelijke verdeling kunnen er situaties ontstaan waar bepaalde familiebezittingen van erflater terecht dreigen te komen bij anderen dan de kinderen. Dit komt regelmatig voor ingeval de langstlevende echtgenoot stiefouder is. Om dit te voorkomen, zijn er in de Wet voor bepaalde situaties wilsrechten aan de kinderen toegekend, om ervoor te zorgen dat bepaalde goederen in de familie blijven. 

Voor vragen over de vaststelling of hoogte van uw kindsdeel kunt u met onze erfrechtadvocaten contact opnemen. Zij helpen u ook om te kijken of u een beroep kunt doen op een wettelijk recht.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.