Afstamming en erkenning

De relatie tussen kinderen en hun ouders die door geboorte ontstaat, noemen we afstamming. Vaak wordt afstamming in één adem genoemd met ouderschap. Dat is echter niet altijd juist. Er is een namelijk een verschil tussen biologisch ouderschap en juridisch ouderschap. Biologische ouders zijn de verwekkers van het kind. Juridische ouders zijn naar de letter van wet ouders van het kind, maar zij hoeven niet biologisch de ouders te zijn.

De moeder van een kind is de vrouw uit wie het kind is geboren. De man die met de moeder is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, wordt automatisch vader van het kind als dat kind tijdens hun huwelijk wordt geboren. De man wordt dus juridisch vader, zelfs als hij niet de verwekker van het kind is.

Is er geen sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind, dan kan de man het kind erkennen. Door de erkenning wordt de man juridisch vader van het kind, ook als hij niet de biologische vader is. Indien de man het kind - zolang het jonger is dan 16 jaar - wil erkennen, dient de moeder haar toestemming daarvoor te geven. Wil de moeder deze toestemming niet geven, dan kan de man die het kind wil erkennen de rechter verzoeken om vervangende toestemming te verlenen. De voorwaarde die de wet stelt, is dat de man die om vervangende toestemming verzoekt, de biologische vader van het kind is.

Als een moeder getrouwd is met een andere vrouw of een geregistreerd partnerschap is aangegaan met een andere vrouw, wordt de duomoeder automatisch juridisch ouder van het kind dat tijdens het huwelijk/ geregistreerd partnerschap wordt geboren als er volgens de wet geen vader is. Is er sprake van een bekende donor is of wordt het kind niet tijdens een huwelijk of een geregistreerd partnerschap geboren, dan wordt de duomoeder moeder door het kind te adopteren of te erkennen. 

Vaak wordt gedacht dat de erkenning tevens leidt tot gezamenlijk uitoefening van het gezag over het kind. Dit is echter niet juist. De juridische ouders zullen samen de rechtbank moeten verzoeken het gezamenlijk gezag aan te tekenen in het gezagregister.    

Er doen zich soms situaties voor waarbij een kind geen juridisch vader heeft. Daarvan kan sprake zijn als de biologische vader het kind niet wil erkennen of de moeder de biologische vader heeft geweigerd het kind te erkennen. De moeder of het kind (vertegenwoordigd door de moeder of een bijzondere curator) kan de rechtbank verzoeken het vaderschap gerechtelijk vast te stellen. Als het vaderschap gerechtelijk wordt vastgesteld, wordt de afstamming officieel en wordt de biologisch vader tevens juridisch vader.  

Het omgekeerde doet zich in de praktijk ook voor. Soms is een man door het huwelijk juridisch vader geworden, maar blijkt hij later niet de biologisch vader van het kind te zijn. In die situatie kan het vaderschap worden ontkend. De man, de moeder en het kind hebben de mogelijkheid om het door huwelijk ontstane vaderschap te ontkennen door daartoe een verzoek in te dienen bij de rechtbank.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.