Draagmoederschap

Er zijn verschillende redenen voor wensouders om te kiezen voor draagmoederschap. Voor homoparen is de hulp van een draagmoeder een mogelijkheid om een kind te krijgen. Ook heteroparen die zelf niet zwanger kunnen worden, kunnen kiezen voor draagmoederschap.

Het is verstandig voorafgaand aan de zwangerschap afspraken te maken en deze in een overeenkomst vast te leggen om problemen in een later stadium voorkomen. Na de geboorte kan het kind in het gezin van de wensouders worden opgenomen. De volgende stap is dat de wensouders ook juridisch ouder worden. Dit gaat niet automatisch door opname van het kind in het gezin van de wensouders. Naar Nederlands recht geldt immers dat de vrouw uit wie het kind wordt geboren, juridisch moeder is van het kind. Het juridisch ouderschap van de draagmoeder dient te worden beëindigd en overgedragen aan de wensouders zodat zij volledige invulling kunnen geven aan het ouderschap. Dat kan op verschillende manieren plaatsvinden.

Er kan een verzoek worden ingediend bij de rechtbank om de draagmoeder (of draagouders indien de draagmoeder gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan) te ontheffen uit het ouderlijk gezag, onder benoeming van de wensouders tot voogd over het kind. Zodra de wensouders het kind één jaar hebben verzorgd en opgevoed, kunnen zij het kind gezamenlijk adopteren. Door de adoptie worden de wensouders juridisch ouder en worden zij van rechtswege samen met het gezag over het kind belast.

Een andere mogelijk is dat de wensvader het kind erkent of het vaderschap gerechtelijk laat vaststellen en de wensmoeder overgaat tot adoptie nadat het kind één jaar door haar en de wensvader is verzorgd en opgevoed. In de tussentijd kan de wensvader het gezag (weliswaar samen met de draagmoeder) uitoefenen indien de wensvader en de draagmoeder het gezamenlijk gezag hebben laten aantekenen in het gezagregister bij de rechtbank.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.