Gezag en voogdij

De ouders van de minderjarige kinderen dienen hun kind te vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiging wordt aangeduid met het gezag.

Meestal oefenen de ouders samen het gezag uit. Maar ook één ouder of een ouder met iemand anders samen kan gezag over een minderjarig kind uitoefenen. Als de ouders niet in staat zijn om het gezag uit te oefenen, kan aan een ander de voogdij over het kind worden toegekend.

Als ouders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, krijgen de ouders automatisch samen gezag over hun minderjarige kind. Zijn de ouders niet met elkaar getrouwd en zijn zij geen geregistreerd partnerschap aangegaan, dan krijgt de moeder automatisch alleen het gezag. De ouders die het eenhoofdig gezag van de moeder willen omzetten in gezamenlijk gezag, dienen daartoe samen de rechtbank te verzoeken het gezamenlijk gezag aan te tekenen in het gezagregister. Wenst de moeder hieraan geen medewerking te verlenen, dan kan de andere ouder een verzoek bij de rechtbank indienen om mede met het gezag te worden belast.

Als de moeder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan met een andere vrouw (de duomoeder), krijgen de moeder en de duomoeder automatisch gezamenlijk het gezag over het kind als er (volgens de wet) geen vader is en het kind tijdens het huwelijk/ geregistreerd partnerschap is geboren. Indien er geen automatisch gezamenlijk gezag is ontstaan, kunnen de moeder en de duomoeder de rechtbank verzoeken het gezamenlijk gezag aan hen toe te kennen.

Twee mannen krijgen nooit automatisch het gezamenlijk gezag over een kind. Als een man getrouwd is met een andere man of een geregistreerd partnerschap is aangegaan met een man, krijgen beiden mannen het gezamenlijk gezag over een kind pas na een beslissing van de rechtbank.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.