Lesbisch ouderschap

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Lesbisch ouderschap kan de duomoeder (dit is de vrouwelijke partner van de moeder van het kind) in een aantal gevallen zonder tussenkomst van de rechter juridisch ouder worden.

Als een moeder getrouwd is met een andere vrouw of een geregistreerd partnerschap is aangegaan met een andere vrouw, wordt de duomoeder automatisch juridisch ouder van het kind dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren als er volgens de wet geen vader is. Hiervan is sprake in geval van een anonieme donor. De moeder en de duomoeder moeten dan wel een verklaring van de Stichting donorgegevens aan de ambtenaar van de burgerlijke stand overhandigen waaruit blijkt dat sprake is van een anonieme donor.

Een duomoeder wordt niet automatisch juridisch ouder als er een bekende donor is. Een duomoeder wordt evenmin automatisch juridisch ouder als er geen sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met de moeder. De duomoeder kan pas juridisch moeder worden door het kind te adopteren of te erkennen. 

Indien de duomoeder het kind - zolang het kind jonger is dan 16 jaar - wil erkennen, dient de moeder haar toestemming daarvoor te geven. Wil de moeder deze toestemming niet geven, dan kan de duomoeder die het kind wil erkennen de rechter verzoeken om vervangende toestemming te verlenen. De voorwaarde die de wet stelt, is dat de duomoeder die om vervangende toestemming verzoekt, degene is geweest die als levensgezel van de moeder heeft ingestemd met de daad die de verwekking van het kind tot gevolg heeft gehad.

Vaak wordt gedacht dat de erkenning tevens leidt tot gezamenlijk uitoefening van het gezag over het kind. Dit is echter niet juist. De moeder zullen samen de rechtbank moeten verzoeken het gezamenlijk gezag aan te tekenen in het gezagregister.    

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.