Naamrecht

Iedereen heeft een of meerdere voornamen. Dit zijn de voornamen die in de geboorteakte zijn opgegeven.

Er bestaan situaties die een aanleiding geven de voornaam of voornamen te wijzigen, een voornaam toe te voegen of te verwijderen. De betrokken persoon of de ouder(s) of voogd(en) van een minderjarige kind kan de rechtbank verzoeken de wijziging van de voornaam of voornamen te gelasten. Om een verzoek tot voornaamwijziging in te kunnen willigen, dient een voldoende zwaarwichtig belang te bestaan.

Ouders kunnen wat betreft de achternaam van hun kinderen kiezen tussen hun  geslachtsnamen. Naamkeuze kan door de ouders slechts worden gedaan ten aanzien van hun eerste kind. Volgende kinderen hebben in beginsel dezelfde achternaam als het eerste kind.

Wordt geen achternaamkeuze gedaan, dan krijgt een kind dat binnen een huwelijk/ geregistreerd partnerschap wordt geboren de achternaam van de vader en krijgt een kind dat buiten het huwelijk/ geregistreerd partnerschap is geboren de achternaam van de moeder.  

In geval van erkenning van een kind krijgt het de achternaam van de moeder, tenzij de ouders ter gelegenheid van de erkenning de achternaam van de vader of duomoeder kiezen of het kind dat op het moment dat de erkenning plaatsvindt 16 jaar of ouder is, zelf voor de achternaam van de vader of de duomoeder kiest. Een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap heeft, wat de naam van het kind betreft, dezelfde gevolgen als een erkenning.

Een volwassene kan onder bepaalde voorwaarden zijn achternaam laten wijzigen. De achternaam van een minderjarig kind mag slechts in enkele situaties en onder strenge voorwaarden worden gewijzigd. Een verzoek tot achternaamwijziging dient te worden ingediend bij Justis, het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.