Ondertoezichtstelling

De ondertoezichtstelling (ots) is de meest voorkomende jeugdbeschermingsmaatregel. 

Indien er zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind(eren), kan de Raad voor de Kinderbescherming middels een verzoekschrift een verzoek tot een ots bij de kinderrechter indienen. De ots is een ver gaande en gezagsbeperkende maatregel en alvorens een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient de Raad voor de Kinderbescherming eerst te onderzoeken of er niet op basis van vrijwilligheid tot een oplossing kan worden gekomen. In het verzoekschrift moet de Raad voor de Kinderbescherming onder andere aangeven welke zorgen er zijn alsook welke hulpverlening er noodzakelijk is.  Het doel van de ots moet zijn om de situatie waarin het kind opgroeit zo snel mogelijk te verbeteren. De maatregel is er dan ook op gericht om ouders te ondersteunen en te begeleiden.

De ouders ontvangen van de kinderrechter een oproep voor een mondelinge behandeling. Tijdens deze behandeling wordt het verzoek door de Raad voor de Kinderbescherming toegelicht en kunnen de ouders hun zienswijze aan de kinderrechter kenbaar maken en aangeven of ze het wel / niet eens zijn met het verzoek.  De rechter vraagt ook de minderjarige van 12 jaar of ouder altijd zelf om zijn mening. Wanneer u het niet eens bent met het verzoek, kan een advocaat namens u een verweerschrift indienen en samen met u naar de mondelinge behandeling gaan.

In geval het verzoek om een ots wordt toegewezen dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit. Deze instelling regelt dan een gezinsvoogd die u begeleidt en zich bemoeit met de opvoeding van uw kind.

De ots wordt hoogstens voor een jaar toegewezen maar kan elk jaar weer met een jaar worden verlengd.

Telkens heeft u het recht om (ook) tegen een verlenging op een zitting bij de kinderrechter verweer te voeren.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.